Tietosuojaehdot

Noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR).

Mirnet Oy suojaa asiakkaidensa yksityisyyttä hyvien tapojen mukaan, lain puitteissa, sekä asianmukaisten varotoimien avulla.

Mirnet Oy -verkkosivustolla asioiminen edellyttää tietosuojaselosteemme ehtojen hyväksymistä.

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä ja vastuullisena osapuolena toimiva yritys:

Mirnet Oy

Isojärventie 143 A, 29630 Pomarkku

Näitä tietoja keräämme asiakkaistamme:

– nimi

– osoite

– sähköpostiosoite

– puhelinnumero

– henkilötunnus, kysytään ainoastaan mahdollista luottosopimusta tehtäessä

– ostohistoria tuote- ja hintatietoineen

– tilauksen toimitustiedot

– Google Analyticsin tallentamat tiedot verkkosivujemme nettiselaamisesta

– sähköpostit, WhatsApp -viestit, tekstiviestit, muut mahdolliset some-viestit, kirjeposti ja vastaavat kommunikoinnin muodot jotka liittyvät tarjouspyyntöihin, kaupankäyntiin, yhteistyötiedusteluihin, reklamaatioihin sekä muuhun vastaavaan toimintaan

Toimitettassa asiakkaalle hänen tilauksensa, luovutamme kulloinkin käytettävälle kuljetusyritykselle kuljetusta varten tarvittavat asiakkaan tiedot. Näitä tietoja ovat asiakkaan nimi ja yhteystiedot, toimitusosoite ja vaadittavat tiedot toimitettavasta lähetyksestä.

Henkilötietoja käytetään seuraavasti:

– asiakaspohjan luomiseen ja asiakkuuden ylläpitämiseen

– tilausten käsittelyyn

– tilausten toimittamiseen

– myyntitilastojen ylläpitoon

– mahdollisten reklamaatioiden hoitoon

– verkkoliikenteen seuraamiseen ja -analytiikkaan

– asiakaspalvelun ja -kokemuksen sekä liiketoiminnan kehittämiseen

– väärinkäytösten estämiseen

Henkilötietojen suojaus ja säilyttäminen:

– henkilötiedot suojataan ulkopuolisilta tahoilta kaikenlaisten väärinkäytösten ehkäisemiseksi

– käytössämme on modernit hyvin suojatut palomuurit, pilvipalvelut sekä ohjelmistot tietojen oikeaoppista säilyttämistä ja käyttöä varten

– tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan siihen valtuutettu tietosuojavastaava tai jäsenrekisterin ylläpitäjä

– henkilötietoihin käsiksi pääsyä ja käyttöä valvotaan lain ja hyvien tapojen mukaisesti

– henkilötietojen käsittely täyttää 25.05.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset

Henkilötietojen käsittelijät:

– Mirnet Oy henkilökunta, joille on myönnetty valtuus käsitellä henkilötietoja

– pääsyä asiakastietoihin rajataan henkilökunnan työtehtävien vaatimusten mukaan

– tietojen käsittelyssä noudatetaan tarkkuutta, lakia ja eettisiä periaatteita

Henkilötietojen säilytysaika:

– tietoja säilytetään tarvittava aika, jotta sovitut kauppa- ja palvelutapahtumat, tilauksen toimittaminen asiakkalle sekä mahdolliset reklamaatiot voidaan hoitaa asiallisesti

– lain, kirjanpitolain, kuluttajakaupan vastuun yms. velvollisuuksien puitteissa joitain tietoja saatetaan säilyttää kauemmin, jotta kaikki myyjänä toimivalle yritykselle asetetut velvoitteet ja vastuut voidaan asianmukaisesti toteuttaa

Myyntijärjestelmien lokitiedot ja varmuuskopiot säilytetään lain ja asetusten salliman ajanjakson verran. Näitä tietoja tarvitaan kuluttajakaupan vastuuta silmälläpitäen, mahdollisten tiedonsiirtokatkojen jne. varalle.

Asiakkaan oikeudet:

– pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä mahdollisuus saada niistä jäljennös

– voit pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista

– mahdollisuus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä (huomioiden aiemmin kuvatut laisäädännön yms. velvoitteet)

Tietojesi käyttämistä koskevan pyynnön voit osoittaa meille sähköpostitse. Pyynnön esittäjän henkilöllisyys on yksilöitävä riittävän hyvin, jotta henkilöllisyys voidaan todentaa. Mikäli joitain tietoja ei voida lainsäädännöllisistä syistä ja velvollisuuksista poistaa tai anonymisoida, siitä ilmoitetaan pyynnön esittäjälle.

Mikäli koet tietojen käsittelyssämme puutteita tai pidät sitä lainvastaisena, oikeutesi on valittaa asiasta tietosuojaviranomaiselle.

Järjestelmäämme tallennetuista tiedoistasi voit kysyä meiltä sähköpostitse osoitteesta: yllapito@stfin.fi

Tietosuojaselostetta ja -käytäntöjä voidaan muuttaa lain ja asetusten niin vaatiessa.

Pidätämme oikeuden tietosuojaselosteen ja tietosuojakäytäntöjen muuttamiseen.

Tietosuojaseloste ja sen muutokset ovat luettavissa verkkosivustollamme


Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

.